scouting algemeen

U bevindt zich hier:  >>> (Sport) Verenigingen 

scouting J.J.B

 

scouting LAK

 

Scouting st victor

 

1910

December 1910.
30 jongemannen komen in de Burglaan bijeen voor de oprichting van de Apeldoornse padvindersbeweging. Dat was thuis bij de initiatiefnemer Ir. W.H.A.G. baron van Ittersum. Al op 5 december 1911 nam deze Baron zitting in het hoofdbestuur van de “Nederlandse Padvindersorganisatie” en op 28 januari kwam hij in het bestuur van de “Verenging de Apeldoornse Padvinders” Deze bestond op dat moment uit 50 padvinders verdeeld over 7 troepen.

1931.
Op 11 juni 1931 is de “Stadhouder Willem III” opgericht. Hopman Tiethof heeft samen met ds. Berkel, een Apeldoornse predikant een belangrijke rol gespeeld in het scouting leven in Apeldoorn. Ds. Berkel was voorzitter van de “Christelijke Jonge Mannen Vereniging.
Vanuit deze protestantse signatuur ontstond een 2e groep “George Williams”. Na de Jamboree in Vogelenzang in 1937 werd deze groep gesplitst en ontstond groep 3 de “van Oosterwijk Bruyn”.

 

Foto: Hans Top De leider die op deze foto staat is Hans Fortuin. De groep heette: "Jagermeester Johan Bentick" De dame die als 4de van links staat is Mw. Nel Teune. Hans Top is van rechts het 7e staande jongetje.

 

Boven: deze foto is genomen achter wasserij Karreman aan de Veenweg De leider die op deze foto staat is Hans Fortuin. De groep heette: "Jagermeester Johan Bentick" De dame die als 4de van links staat is Mw. Nel Teune.
Hans Top is van rechts het 7e staande jongetje.Oorlogstijd
1941. Op 2 april werden op last van “Hohere SS und Polizeifuhrer” de padvindersorganisaties ontbonden en alle bezittingen verbeurd verklaard. Diezelfde dag al werd door enkele verkenners de eigendommen van groep 2, de “George Williams” weggehaald uit het Troephuis aan de Elsweg.
Het grootste deel van de bezittingen werd per auto vervoerd naar wasserij Karreman aan de Veenweg. Onder het moto “Moed en vertrouwen”besloot deze groep gewoon door te gaan. In de praktijk bleek dat echter niet haalbaar en werd er in juli 1941 de “Bijbelclub”opgericht. Zo kon met het padvinderswerk onder leiding van ds. Berkel en de hopleden van groep 2 en 3 toch voortzetten.
Op zaterdagavond blijven de mensen van groep2 “George Williams”, in burger, elkaar ontmoeten in het kantoor van Wasserij Karreman aan de Veenweg.
Rond de bevrijding is er een “bevlogen”bijeenkomst in de toenmalige “hervormde kapel”aan de Asselsestraat met als centrale figuur ds. Berkel.
Er melden zich een honderdtal welpen en verkenners en zo ontstonden weer een aantal groepen. Die van het eerste uur waren: George Williams, Christiaan de Wet, Willem de Zwijger, Jagermeester Johan Bentinck en de Luitenant Admiraal J.H. van Kinsbergen.

 


1945. H. van Rijssen was een van de leiders van de “X”groepen. “X”groepen staat voor de christelijke signatuur van de scoutinggroepen. Hij beschrijft in 1995 dat de eerste bijeenkomst van de JJB was op 12 mei 1945. Het is dus aannemelijk dat dit de begindatum van de JJB is.

1946. Na de oorlog was textiel een schaars product waardoor men moeilijk aan nieuwe dassen kon komen. 24 november reikte Hopman Karreman de nieuwe dassen uit, deze waren door mevr. Teune gemaakt van Luiers. De bijeenkomsten in Wasserij karrenman waren niet echt een succes want iedere maandag avond moest de wasserij weer in oude staat worden achtergelaten.
De welpen die bij de Goede herder kerk hun opkomst hadden, konden daar met moeite de spullen heel houden. Gelukkig konden de welpen en verkenners al snel gebruik maken van een oude lompenschuur van de firma Scholderman. Het gebouw werd op 20 april 1946 aan de eksterweg geopend.

1948. Op 10 april werd de “Karel Jonker Luchtverkenningsgroep” bij de JJB ingelijfd, omdat zij zonder leiding zaten. Hun hoofdkwartier was een oude spoorwagon op het terrein van wasserij Karreman.

1950. Aan het eind van dit jaar moest het gebouw aan de Eksterweg weer verlaten worden en nam men zijn intrek weer bij wasserij Karreman aan de Veenweg. Achter de wasserij werd op 15 september 1951 een geheel nieuw groepsgebouw, bestaande uit 2 vertrekken, genaamd “Mik Hoog”door Hopman F.L. Tiethof geopend.

 

Foto: Piet den Besten 

 

Foto: Piet den Besten 

 

1960. In december startte de groep met de uitgifte van een groepsblad “Mik Hoog”.
1961. Ook dit jaar begon met de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst maar deze keer was een bijzondere. Tijdens deze fuif nam F.J. Karreman afscheid als groepsleider van de JJB. Speciaal voor hem voerde de groep het spel “Dit is uw padvindersleven”op en kwamen vele oude bekenden afscheid nemen.


 

De Jagerstee van de JJB Dit is de oude afgebrande Blokhut van de JJB, meer info vindt je bij scouting op deze site rechts in het keuze menu

 

Terug Verder