Startpagina | verantwoording en mensen die hebben meegeholpen
U bevindt zich hier: Startpagina // Straten E- F // Frankenlaan

zandgat

In 1965 Krijgt de VVR , Veluwse Vicky Rijders, een prachtige Hindernisbaan aangeboden van de BP. Op het terrein van de huidig Health Centre Pelikaan gebeurt dat met een feestelijk tintje. VVR-leden geven een demonstratie en zelfs de televisie besteed aandacht aan dit gebeuren. Het wordt een leuke demonstratie en de baan is late diverse malen ingezet bij braderieën enz.

Jan Kleinbussink- Batavus Whippet

Foto: archief Peter Evers.

Ep masselink - Batavus

Foto: archief Peter Evers.

In 1967 schreef de niet meer bestaande Katholieke Illustratie er het volgende over:

In Apeldoorn is de eerste bromfietstestbaan van Nederland gekomen. Hier kunnen de jeugdige bromfietsers , die van het rijden een sport maken, waarvoor de openbare weg en het moderne verkeer zich niet lenen. Of dit experiment zalslagen moet nog worden afgewacht. Als er voldoende belangstelling voor komt. Of dit experiment zal slagen moet nog worden afgewacht. Als er voldoende belangstelling komt, dan wordt de baan permanent en zullen er ook in andere steden circuits worden ingericht.

Foto: archief Peter Evers.

“De aan de wedstrijd deelnemende bromfietsen moeten aan de wettelijke bromfietseisen voldoen” las één van de deelnemers voor uit het wedstrijdformulier. “ Wie voldoet er nu aan de wettelijke eisen? Niemand? Dan kunnen we meteen wel inpakken, jongens”. “ Dat stuk stofzuigerslang moet er meteen al af “
Ze zeiden het waarschijnlijk om reactie van de politieagenten te ontlokken, die stonden vlakbij maar deden alsof ze niets hoorden en de wedstrijdleiding dachten er niet over om de brommers een kritisch te bekijken.

Foto: archief Peter Evers.

Het maakte trouwens niets uit of de brommers waren opgevoerd of niet. Op deze hindernisbaan kwam het toch uitsluitend op behendigheid aan. “Als ze even snelheid hadden dan kwam er meteen weer zo’n rotding,” had de heer van Milligen ons verteld toen hij ons tevoren de hindernissen toonde. Maar de voornaamste reden dat men het niet zo nauw nam was dat de organisatoren blij waren met elke knaap die wilde komen. Leden van Motorclub de Veluwse Vicky Rijders waren de hele morgen bezig geweest om het circuit uit te zetten. Het was twijfelachtig geweest of deze eerst wedstrijd wel zou doorgaan, want ze hadden eigenlijk de handen vol aan de voorbereidingen voor een belangrijke motorcross. Maar hun club had zoveel te danken aan de gemeente Apeldoorn, dat ze toch de tijd en de mensen hadden vrijgemaakt om dit te doen doorgaan.

Foto: archief Peter Evers.

Of het een geslaagde testdag is geweest kunnen we niet nagaan, de baan is in ieder geval niet permanent geworden. Aan het rijgedrag van de huidige bromfietsers is ook niet te zien dat de eventueel opgedane kennis via de genen is doorgegeven.