Startpagina | verantwoording en mensen die hebben meegeholpen
U bevindt zich hier: Startpagina // Wasscherijen en Bleekerijen

Tullekensmolen

Vrachtauto van Stoomwasscherij Tullekensmolen

voor het Volkskoffiehuis aan de markt in Apeldoorn. Foto: Harm van Essen.

In 1907 wordt de wasserij als volgt ter veiling aangeboden: WASCH- en BLEEKERIJ. Notaris Feith zal op Dinsdag 12 maart d.u.v. bij toeslag , telkens ten 2 ure, in het logement “de Smittenberg” te Beekbergen, ten verzoeke van den heer Curator in het faillissement van den heer G.J.Palm te Beekbergen, publiek veilen en verkoopen: Perceel 1, de wasch- en bleekerij genaamd de “Tullekensmolen” nabij de Arnh. Straatweg te Beekbergen, a/d grintweg naar Voorst, met droogschuren en verdere getimmerten, bouw en weiland, ter groote van 0,74,75, benevens 1/3 deel i/d tot deze wasch- en bleekerij behoorende beken , sprengen, sprengenkoppen, beekwallen enz, enz.

Foto: Harm van Essen.

Herman Anton Geurts heeft de wasserij overgenomen is, het eerstvolgende bericht betreft een wijziging in het Handelsregister in 1927. A. Brouwer wijzigt de naam in “Stoomwasscherij Tullekensmolen. In 1928 word er in dat zelfde handelsregister vermeld dat J. Brouwer ( familie?) en W. Oxener de zaak voortzetten onder de naam Brouwer en Oxener, Wasscherij “Tullekensmolen”. In 1937 vragen de heren toestemming tot uitbreiding van de wasserij aan bij de Gemeente Apeldoorn.

De wasserij heeft tot medio 1968 voortbestaan.

Voordat de Tullekensmolen een Wasserij werd:

1718 (circa) molen gelegd.
1718 Gerrit Westerik - eigenaar en papiermaker.
1731 Peter Wil(t)brink - pachter en papiermaker.
1733 Reynder Luytjes - eigenaar.
1745 - 1788 Reinder en Gilliam Luitjes - papiermakers.
1790 Gilliam Luitjes - eigenaar en papiermaker.
1793 Bernardus Wolfgangus Crepel en Willem Dijkhuizen - eigenaren.
1794 Peter van Asselt - pachter en papiermaker.
1797 Jacobus (Arend Klaas) Schut - pachter en papiermaker.
1814 Marten van Delden - eigenaar en papiermaker.
1829 Hendrik Luitjes - papiermakersknecht.
1840 Gerrit Jan Palm - eigenaar en papiermaker.
1853 Janna (Johanna) van Delden en Gerrit, Hendrik en Gerrit Jan Palm - pachter en papiermakers.
1872 afgebrand en opgebouwd.
1873 Gerrit Jan Palm - eigenaar en papiermaker.
1904 Herman Anton Geurts - wasserij.

bron: Papiermolens in Beekbergen (nikkelsweb.nl)