Startpagina | verantwoording en mensen die hebben meegeholpen
U bevindt zich hier: Startpagina // Wasscherijen en Bleekerijen

Palm. Zwerus en Elskamp

Huygensmolen, woning. Foto: Peter Koldewijn.

De molen is al voor 1753 gesticht en heeft verschillende eigenaren en pachters gehad, zie onderaan deze bladzijde.
Rond 1871 komt Frans Palm, geboren 1841 in Epe, van de verbrande papiermolen Methusalem naar de Huijgensmolen, gelegen aan de Meibeek in Wiessel. Hij is in 1868 getrouwd met Jansje de Bruin, geboren 1845 Apeldoorn.
In koopt 1886 Frans Palm de molen van Jacobus Scherrenberg. De laatsgenoemde heeft de molen verbouwd tot wasserij.
Frans palm adverteerd al in 1880 dat hij nog "eenige Wasschen kunnen worden aangenomen". Het lijkt er dus op dat hij het pand heeft gepacht en mogelijk samen met Scherrenburg verantwoordelijk was voor de omzetting naar een wasserij.


Huygensmolen, wasserij. Foto: Peter Koldewijn.

Huygensmolen, wasserij. Foto: Peter Koldewijn.

10 oktober 1894 overlijdt Frans en zijn echtgenote zet het bedrijf voort tot ook zij in 1910 komt te overlijden. De wasserij wordt in die periode firma wed. F. Palm genoemd. Na het overlijden van jansje de Bruin word de wasserij voortgezet door haar jongste dochter Henriëtte Palm, getrouwd met een Bernard Zwerus (1911-1972), nog steeds met de naam firma wed. F Palm.
In 1914 vraagt men een vergunning aan voor " eenen stoomketel van 6.2 atmosferen met stoommachine van 18 paardenkrachten." Het pand staat dan geregistreerd : Sectie D No 3988, gelegen in het buurtschap Wiesel.

Huygensmolen wasserij en woning.

Foto: Peter Koldewijn.

In 1939 is de firma overgegaan naar een zoon van Bernard en Henriëtte, die ook Bernard Zwerus heet en geboren is in 1911, getrouwd met Wilhelmina Johanna Verschuur (1907-1997). Op het laatst werd de molen gerund door zijn vrouw 'juffrouw Mien en Corrie' (Cornelia Petronella) Zwerus (1918-2001), een zus van Bernard.
In 1976 is het complex te koop gezet en heeft Peter Koldewijn er nog foto’s gemaakt van de leegstaande panden. Het bedrijfsgedeelte is daarna afgebroken en de woonboerderij is compleet opgeknapt en vernieuwd en staat er nog steeds prachtig bij.

Huygensmolen, zijgevel. Foto: Peter Koldewijn.

Voordat de Huygensmolen een wasserij werd:

1677 Aert Jansen - pachter en papiermaker.
1696 Jacobje Daniels Schut - pachtster.
1700 Aalbert Jansen - pachter en papiermaker.
1701 Marten Jansen Schut - pachter en papiermaker.
1739 Jan Huygen - pachter en papiermaker. (1745 eigenaar)
1774 Jacob Huygen - papiermaker.
1798 Jacobus van Oorspronck - eigenaar.
1798 Heimen Oosterbroek - pachter en papiermaker.
1801 Derk van Oorspronk - pachter en papiermaker.
1804 Hendrik van Oorspronk - pachter en papiermaker.
1811 Derk Koldewijn - pachter en papiermaker.
1817 Anthony Scherrenberg - pachter, eigenaar en papiermaker.
1829 Jannes Mulder - papiermakersknecht.
Albert de Gunst - papiermakersknecht.
Peter Steenbergen - papiermakersknecht.
Jannetje Voogd - papiermakersmeid.
Derkje Kruitbos - papiermakersmeid.
1839 Andries Kortink - papiermakersknecht.
Arend Krombos - papiermakersknecht.
Elsje Kortink - papiermakersmeid.
Antje Blaauw - papiermakersmeid.
1855 Jacobus en Everdina Scherrenberg - eigenaar en papiermaker.
1860 (circa) Frans Palm - pachter en papiermaker.
1886 Frans Palm - eigenaar, molen verbouwd tot wasserij.

info:https://www.nikkelsweb.nl/papiermakers/index.html

Het overwoekerde waterrad. Foto: Coda archief.