Startpagina | verantwoording en mensen die hebben meegeholpen
U bevindt zich hier: Startpagina // Wasscherijen en Bleekerijen

Köpcke

Stoomververij en Chemische Wasscherij "De Veluwe"

W.H.T.Köpke. Stoomververij en Chemische Wasscherij

Brinklaan 33.

Wilhelm Heinrich Köpcke startte al in 1917 een "Stoomververij en wasscherij" aan de Hofstraat 25 waar hij al snel kampte met een ruimte gebrek. Omdat hij in de dorpskern van Apeldoorn wilde blijven, kostte het hem enige tijd voordat hij een geschikt pand had gevonden. In 1923 kwam het pand aan de Brinklaan 33 vrij. Omdat in deze periode ook de wasindustrie zich ontwikkelde, plaatste hij hier direct een aantal nieuwe machines die het arbeidsproces verbeterde en minder arbeidskrachten kostte. Hieronder een aantal voorbeelden:

Köpke, de stoomdroogcylinder voor tulle , vitrage

en andere tere stoffen.

Prins Hendrik, ook afkomstig uit Meckelenburg, kwam nog wel eens lunchen op de hoek Brinklaan/ hoofdstraat bij........ De prins "vroeg"dan altijd of dhr. Köpcke hem vergezelde zodat ze lekker Meckelenburgs konden praten. Deze vriendschap leverde dhr. Köpcke uiteraard het nodige waswerk voor het Loo op. Vooral in het voorjaar moeste de gordijnen grondig worden gereinigd.
In 1934 nam zoon Wilhelm Gerrit de wasserij over. Dat heeft geduurd tot aan de oorlog daarna was het niet meer op te brengen om de wasserij weer op te starten. De wasserij werd ondergebracht bij Wasserij
Karreman aan de Veenweg. In het pand aan de Brinklaan kwamen Geriitsen en Verbruggen.

Rechts Wilhelm Gerrit Köpke achter de

persmachine en links een machine om te appreteeren en te pliseeren.

Köpke advertentie 1924

Appreteren
Is een textielbewerking die erop gericht is om het textiel een aantrekkelijk en vooral glanzend uiterlijk te geven. Ook verbetering van stijfheid, zwaarte of zachtheid, soepelheid, waterafstotendheid, brandbaarheid, UV-bescherming, bacteriële bescherming en dergelijke zijn hier van belang. Het woord komt van het Frans en bevat het woord prêt, dat klaar betekent. Appreteren betekent dus letterlijk: klaarmaken, afwerken. Samen met bedrukken vormt het een onderdeel van de textielveredeling.

Plisseren
Is het aanbrengen van fijne plooien in een gesteven stof. Als men met vlokken werkt, kan men enkel plisseren nadat men de stof bevochtigd heeft gestreken. Zodra de stof nat wordt bij het wassen, gaan de plooien er opnieuw uit.

Brinklaan 33. Wasserij Köpcke

op het terrein tussen de Brinklaan en de Grift, situatie 1933 . Wanneer u de foto wat uitvergroot is goed te zien dat in het achterste gedeelte "bestaand" staat. Dit was een boerderij waartegen het voortse gedeelte later aan is gebouwd. Het grootste gedeelte was tot dan de ververij waar voornamelijk rouwkleding werd geverfd.

Brinklaan 33 Voorgevel . Foto: fam Köpcke.

Foto: fam Köpcke.

Brinklaan 33. Hier is goed te zien dat het

achterste gedeelte van de wasserij een boerderij is geweest. Foto: fam Köpcke.

Brinklaan 33 voor de verbouwing. Foto: fam Köpcke.

Brinklaan 33 na de verbouwing en met andere

bewoners. Foto: fam Köpcke.

Beinklaan 1925 Foto: fam Köpcke.