Klein Hattem

U bevindt zich hier:  >>> Wasserijen, Bleekerijen 

Andries Koldewijn is eerst papiermaker geweest bij zijn vader en later, na het overlijden van zijn vader, alleen op de papiermolen "Klein Hattem". In 1886 heeft hij de molen om laten bouwen tot wasserij: "Mijne fabriek ingericht hebbende voor wasch- en bleekerij, beveel ik mij hiervoor minzaam aan : bleeken door de natuur, nette behandeling, billeke prijzen. A. Koldewijn, bij de Eendracht". Na het overlijden van Andries heeft Rutger van Zeist de wasserij voortgezet. Andries heeft altijd samengewoond met zijn drie ongetrouwde zusters Hestertje (1813-1861), Gijsbertje (1816-1889) en Maria Jacoba (1824-1891).

 

Andrie Koldewijn 1822-1893

Foto: Peter Koldewijn. 

 

Voordat Klein hattem een wasserij werd:

Klein Hattem (Schutsmolen)
1611 Jan Jansen - molen gelegd.(getimmerd door Timen Jacobs)
1625 Paul (Pouwel) Martens - eigenaar en papiermaker.
1672 (circa) Daniels Pauls Schut - eigenaar en papiermaker.
1700 (circa) Aert Daniels Schut - eigenaar en papiermaker.
1710 (circa) Johanna Koldewey - eigenaresse voor de helft.
1715 Jan Aerts Schut - deels eigenaar.
1715 Daniel Paul Aerts Schut - pachter en papiermaker. (deels eigenaar)
1734 Abraham Aerts Schut - pachter en papiermaker. (deels eigenaar)
1779 Jacob Berends en Jannetje Schut - helft eigenaren.
1780 Aart Lamberts Ploeg - eigenaar en papiermaker.
1783 Margarita Klein - deels eigenaresse.
1793 Evert Janssen de Graaf - pachter en papiermaker.
1800 Aart Daniels Schut - deels eigenaar.
1800 Willem van Riel - pachter en papiermaker.
1812 Teunis Bello - pachter en papiermaker.
1814 Derk Koldewijn -pachter en papiermaker.
Hendrik Hendriks Veldhuis - papiermakersknecht.
1829 Jan Buitenhuis - papiermakersknecht.
Bartus Jansen - papiermakersknecht.
1839 Hendrik van Apeldoorn - papiermakersknecht.
Hendrikus Middelink - papiermakersknecht.
Willem Steenbergen - papiermakersknecht.
1850 Andries Koldewijn - pachter en papiermaker.
1859 Gerrit Bosgoed - papiermakersknecht.
Albert Beumkes - papiermakersknecht.
Hendrikus van den Hof - papiermakersknecht.
1886 tot wasserij herbouwd.

Bron: http://members.chello.nl

 

Terug Verder