Startpagina | verantwoording en mensen die hebben meegeholpen
U bevindt zich hier: Startpagina // Wasscherijen en Bleekerijen

Aurora

Johannes Albertus Oldenhof uit Zwolle heeft in 1908 een vergunning bij de Gemeente Apeldoorn aangevraagd "tot oprichting van eene waschinrichting met 2 stoomketels , resp. van 24 en 12 paardenkracht op het perceel kadastraal bekend Gemeente Apeldoorn Sectie D no.4442, gelegen in het buurtschap Wenum." Nu Papegaaiweg 9.

1918

Jan Oldenhof was bekend binnen de wasserijwereld. De Wasch-, Mangel-, Strijkinrichting en
Bleekerij ‘De Boschbleek’ te Zwolle was al in bezit van zijn familie. ‘Aurora’ werd gezien als een dependance van de Boschbleek.
Naast de wasserij was een stuk weiland waar de gemeenschap regelmatig grote feesten mocht houden, zonodig was er ook binnen ruimte voor de festiviteiten of vergaderingen.

Jan trouwde op dinsdag 22 juni 1909 in Apeldoorn met Hendrina
Maria Josephina (Riek) Louwerens (geb. 26 oktober 1879, Amsterdam). Het was een vruchtbaar huwelijk: er werden acht kinderen
geboren, zeven in Apeldoorn en later nog één kind in Epe. De eerste jaren na de opstart van de wasserij zullen een opgaande lijn
hebben laten zien. De grote vraag is of het een vetpot geweest is
met zoveel wasserijen in de buurt. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, kwam Nederland in de problemen, ook al bleef
ons land neutraal. De voedselvoorraden waren beperkt, waardoor
veel eerste levensbehoeften op de bon gingen. Er ontstond ook
brandstofschaarste. Het leger bleef op volle sterkte met als gevolg een groot personeelstekort.
Dit alles droeg er waarschijnlijk aan bij, dat Jan Oldenhof zijn wasserij ontmantelde.

1919

In de krant van 03-04-1919 valt te lezen dat de "Stoomwasscherij Aurora , voorheen metaalwaren fabriek van de h.h. Pyttersen, door onderhandse verkoop is overgegaan in handen eener buiten-en binnenlandsche combinatie, tot oprichten van eene fabriek van Massa-artikelen." Diezelfde maand wordt de inventaris van de wasserij door notaris van de Poll ter verkoop aangeboden.

Later, in 1956 kwamen hier de Gerfa en de Nemef.