Startpagina | verantwoording en mensen die hebben meegeholpen
U bevindt zich hier: Startpagina // Wasscherijen en Bleekerijen

Altena

In 1876 brandde de papiermolen af en 1880 richtte Johannes Lambertus van Delden in de herbouwde molen een wasserij in.
In 1891 kocht Johann Gottlieb Preller de wasserij. Het rad heeft in de jaren 1940-'45 dienst gedaan voor de opwekking van elektriciteit.
Het kwam in de jaren-1950 stil te staan; het was in zeer vervallen toestand nog lang aanwezig en ook de Steenbeek 'op het halve rad' is er nog. De goot hiervan lag in 1964 half in de beek en is nadien verdwenen. De wasserij is ook tot begin jaren 50 actief geweest.1n 1993 ging het hele gebouwencomplex door brand verloren.'

Foto: Fam. Delden

In 1898 koopt Johan Gotlieb (J.G.) Preller de wasserij. Hij is getrouwd met E. Preller-Vos en krijgt in 1911 toestemming van de gemeente om “eenen stoomketel van 7 atmosferen met een stoommachine van 12 paardenkrachten” te plaatsen. Tot 1950 wordt er nog naar personeel gevraagd in de plaatselijke media, daarna is er vooralsnog geen informatie meer gevonden. De wasserij heet inmiddels Fa. J.G.Preller en Zn.

Voordat de molen een wasserij werd:

Altena (Oude molen)
1613 Jacob Jacobs - molen gelegd, papiermaker.
1648 Daniel Jacobs Schut - eigenaar en papiermaker.
1698 Reynder en Gerrit Schut - eigenaren en papiermakers.
1715 Jan Aart Jochems Schut - eigenaar en papiermaker.
1730 (circa) Barthold te Water - papiermakersknecht.
1739 Daniel Jansen Schut - eigenaar en papiermaker.
1752 (circa) Arent Klaas Daniels Schut - papiermaker. (later eigenaar)
1781 Hilletje Schut - eigenaresse.
1797 Jacob Arents Schut - eigenaar en papiermaker.
1801 Marten van Delden - pachter en papiermaker.
1815 Teunis Sanders - pachter en papiermaker.
1843 Jan ter Wel (Terwel) - eigenaar en papiermaker.
1873 Johannes Lambertus van Delden - papiermaker.
1876 afgebrand.
1880 herbouwd als wasserij.

Bron: http://members.chello.nl/~j.nikkels/gen/papier/papier.html