Startpagina | verantwoording en mensen die hebben meegeholpen
U bevindt zich hier: Startpagina // Wasscherijen en Bleekerijen

van Alphen, Tepelenberg

De Tepelenberg werd in 1678 verkocht als huis en hof. Later wordt hier een papiermolen gesticht ,welke in 1879 wordt omgebouwd in een wasserij.

Een Journalist van de Nieuwe Apeldoornsche Courant omschreef in de jaren de herkomst van de naam Tepelenberg als volgt: Het terrein zelf was geen berg maar meer een helling ( de Hel?) Het was de plek van een verbinding tussen 2 beken , de Driehuizerbeek en de Grift waardoor het mogelijk was om meer of minder water over een waterrad te laten lopen. Men kon hier water aftappen van daar “Tepel”.
Het terrein waar deze wasserij heeft gestaan in nu te vinden naast het gebouw van Hertzberger (Centraal Beheer).

In het boek Koornmullenaers, Papiermaeckers en Coperslaghers, historie der waterradmolens van Apeldoorn, Beekbergen en Loenen van de hand van R. Hardonk komt een geheel andere verklaring voor die veel logischer schijnt. Hardonk schrijft dat Gerrit Warners en Derck Hendricksen op 1 september 1678 een huis en hof verkopen genaamd Tepelenbergh aan Willem van Ulft, heer tot Laeckhuysen, loo enz.
Dit is weliswaar geen verklaring voor de naam maar geeft aan dat we nog verder moeten zoeken

Foto: fam. van Alphen.

Wasserij van Alphen, gelegen op de plek van de vroegere papiermolen "de Tepelenberg", de opname is omstreeks 1900 gemaakt. Op de voorgrond waarschijnlijk de inmiddels grotendeels verdwenen Christiaan Geurtsweg bij de spoorwegovergang Apeldoorn- Amersfoort. Let in dit verband op het bordje "Halt". Achter de bomen de bedijkte bovenbeek, de Grift. Bij het bruggetje links waarschijnlijk de latere Julianastraat met het woonhuis van de Van Alphens met daarachter de "Apeldoornsche Stoomwasserij, Bleekerij en Machinale Strijkinrichting".

Op bovenstaande kaart uit 1811 is te zien dat de

Tepelenberg tussen de Driehuizerbeek en de Grift lag. Iets verderop waar de beken nog dichter bij elkaar komen, lag de Cristiaan Geurtsmolen.

Foto: www.coda.nl.

Boven de deur stond de tekst "MADJOE" wat in het Maleis Voortgang betekent. Dit komt waarschijnlijk van een familielid van Marie van Alphen- Nel die was overgeplaatst naar dat IndiŽ en er toen assistent-resident was.

Op 16 januari 1886 wordt Martinus Johannes van Alphen een “voorwaardelijke vergunning verleend tot oprichting van eene Wasscherij, Drogerij en Bleekerij. Op dat moment heeft hij de Wasscherij aan den Tepelenberg overgenomen van dhr. Wübbe.
Hij noemde het bedrijf: De Apeldoornsche Stoomwasscherij, Bleekerij en Machinale Strijkinrichting, M.J. van Alphen
Opvallend is dat de locatie van de Tepelenberg dan wordt aangeduid met “buurtschap Brink en Orden, wijk C no.45!

Foto: www.coda.nl.

Rond 1908, heeft hij de wasserij verkocht aan zijn jongere broer Hubertus Cornelis van Alphen. (Bart)
Deze heeft toen een nieuwe naam aan het bedrijf gegeven, t.w. De Eerste Apeldoornsche Stoomwasscherij, H.C. van Alphen. Het adres was inmiddels Julianastraat 18.
Het gezin Bart van Alphen telde drie zonen, Martien, Bob en Sjef.
Martien en Bob hebben meegewerkt in de wasserij.
De jongste, Sjef is drogist geworden en zijn hele werkzame leven gebleven.
In 1932 kreeg het bedrijf een nieuwe waterzuiveringsinstallatie waar de Clientèle voor werden uitgenodigd om deze te bezichtigen.

Foto:J.W.Bergman, archief vereniging oud apeldoorn

.Op de voorgrond de Grift met links de wasserij van Van Alphen deze was gevestigd in de Julianastraat, in het midden achter de bomen de sigarenwinkel van Boersma v/h Van Loohuizen, de wachterswoning, de spoorbaan met overweg aan de Chr. Geurtsweg. In de verte het station en rechts wat woningen aan de Alexandrinalaan. Chris vd Ark

Personeel 1909

Foto: fam. van Alphen.

Zo rond 1947 waren de eigenaren Bart van Alphen en Marie van Alphen-Nel op leeftijd en is de bedrijfsvoering gestaakt, waarna de gebouwen en de grond zijn verkocht.
Na de verkoop van de grond en de gebouwen hebben Bart en Marie van Alphen zich een levenslange plek ingekocht in een aanleunwoning bij het toen vrijwel nieuwe bejaardencentrum Avondzon.

In de Stokerij

Foto: fam. van Alphen.

De stoommachine

Foto: fam. van Alphen.

Bob bij een wachmachine

Foto: fam. van Alphen.

Bij de wolwasmachine

Foto: fam. van Alphen.

Aan de centrifuge

Foto: fam. van Alphen.

Aan de plaktafel

Foto: fam. van Alphen.

De nog vochtige was werd alvorens deze in de mangel (= strijkmachine) in te voeren, eerst uitgeklopt en glad gewreven. Dat heette toen 'plakken'.

Grote cilindermangel

Foto: fam. van Alphen.

Cylindermangel

Foto: fam. van Alphen.

Kleine lijfgoedmangel

Foto: fam. van Alphen.

De strijkerij

Foto: fam. van Alphen.

Staande pers

Foto: fam. van Alphen.

Sorteren van de was

Foto: fam. van Alphen.

Sorteerafdeling

Foto: fam. van Alphen.

Aankomende was

Foto: fam. van Alphen.

Links Cor Bezemer, jaren lang de vaste chauffeur van de wasserij.

Trotse chauffeur

Foto: fam. van Alphen.

Cor Bezemer.

Vertrek naar een tevreden klant.

Foto: fam. van Alphen.

Cor Bezemer.

Op bovenstaande kaart uit 1811 is te zien dat de

Tepelenberg tussen de Driehuizerbeek en de Grift lag. Iets verderop waar de beken nog dichter bij elkaar komen, lag de Cristiaan Geurtsmolen.

Foto: R Hardonk.

Bij de rode kruisjes de locatie van de Tepelenberg

, wasserij van Alphen. Opvallend is dat de Tepelenbergweg verderop lag. Met stippellijntjes is de latere Koning Stadhouderlaan en de PWA laan aangegeven

Foto: Archief Peter Evers.

De Parkeerplaats van het Hertzbergergebouw, voorheen Centraal Beheer, de plek waar de wasserij heeft gestaan. Links achter de bosage is de Koning Stadhouderlaan gekomen.

10-12-1864

16-01-1886

16-061932

17-11-1935

Tepelenberg voordat het een Wasserij werd:

De Tepelenberg
1676 Toenis Toenisse Grofsmit - papiermaker.
1678 Jan Jansz. Korthals - pachter en papiermaker.
1684 Willem III - eigenaar.
1732 Jan Jansen Korthals - pachter en papiermaker.
1745 Albertje Gerrits - pachtster.
1747 Jacob Zevenhuisen en Gerrit Reyholt (Reinholt) - eigenaren.
1748 afgebrand.
1748 Cornelis Gerrits - nieuwe molen gebouwd.
1766 Hendrik Cornelissen en Harmen Cop - pachters en papiermakers.
1776 Teunis Janssen Box - eigenaar en papiermaker.
1798 Jan Moet - papiermakersknecht.
Willem Nijland - papiermakersknecht.
Teunis Jacobs Box - "in papier werkende".
1804 Teunis Boks - eigenaar en papiermaker.
1815 Lambert en Arend Uijt den Bogaard - eigenaren.
1815 Jan Meijer - papierfabrikeur.
1840 Klaas uit den Bogaard - papiermaker.
1851 Gerrit uit den Bogaard - papiermaker. (1852 eigenaar)
1862 J.B. Hügenholtz - eigenaar.
1873 Pook van Baggen - eigenaar.
1877 Bernard Herman Wübbe - eigenaar. (molen ingericht tot wasserij en blekerij)

bron : https://www.nikkelsweb.nl/papiermakers/papiermolens.html

Binnenkort meer. Heeft u informatie, we horen het graag! info@apeldoorn-orden.nl