Wiersma-Nieuwenhuis

U bevindt zich hier:  >>> Straten S-T  >>> Schotweg 

Schotweg hoek Driehuizerweg

Foto: Alie Nieuwenhuis. 

 

Op 9 juni 1895 trouwde Pieter Hielke Wiersma en Tietje D. Schakel te Gaastmeer ( FR) Pieter was beroepsvisser en verhuisde in 1896 met zijn zwangere vrouw naar Apeldoorn. Nadat hun dochter Maria op 20 mei aan de Agathastraat is geboren verhuizen ze naar de Schotweg hoek Driehuizerweg.

In het winkelpandje aan de westkant van de kruising ( Driehuizerweg 2 foto boven) verkochten ze wat kleinvak textiel, garen band en knopen maar ook rookwaren en levensmiddelen. Pieter ventte met melk maar soms ging hij ook met petroleum langs de deur. In 1906 overleed Pieter op 36 jarige leeftijd en zette Tietje het winkeltje voort onder de naam “wed.P.Wiersma”. Dochter Maria hielp haar moeder zoveel mogelijk mee. Door hard werken kreeg de winkel een steeds groter assortiment en werd het een begrip in de buurt.

Willem Nieuwenhuis , klant en ook Fries leerde Moeder en Maria kennen en kreeg verkering met Maria. In 1922 legde Maria de eerste steen voor de bouw van een nieuw huis tegenover het oude huis aan de Schotweg. Weduwe Wiersma had door hard werken en sparen een stuk grond gekocht en Willem tekende het huis in overleg met de dames.

 

Schotweg 21

Foto: Alie Nieuwenhuis. 

 

De familie Wiersma verhuisd van de Driehuizerweg 2 naar dit pand op de andere hoek van de Driehuizerweg, Schotweg 21. De Kruidenierswinkel werd later uitgebreid met een manufacturenzaak op de bovenetage.
Willem bleef werkzaam in de bouw en Maria en haar moeder werkten in de winkel. Willem en Marie trouwden in 1922 en werden Jacoba 1924, Pieter Hielke 1927 en Theunis 1937 geboren.
Willem Nieuwenhuis en Marie Wiersma hebben de zaak in 1939 overgenomen van Weduwe T Wiersma. De naam van de winkel werd : “Nieuwenhuis voorheen Wiersma”. Sinds begin jaren ’60 waren Theun en Alie Nieuwenhuis eigenaar van de kruidenierswinkel, die ook wel voorzichtig “supermarkt” genoemd werd. Na het overlijden van vader Willem zijn Theun en Alie in 1980 gestopt met de zaak en hebben het pand in 2007 verkocht.

 

Foto: Bauke Wiersma. ong. 1924. De manufacturen- en levensmiddelenwinkel aan de Schotweg op de hoek van de Driehuizerweg. vlnr: neef Hijlke, Mevr. Wiersma- Schakel en vrouw Berkhof. De jongen met de transportfiets is neef Hijlkr Wiersma,vader van Bauke Wiersma.

 

Tijdens de crisisjaren werd Willem werkeloos als bouwkundige en ging hij in de winkel werken. Boven werden 2 kamers als heren en dameskamer ingericht en de naam “wed. Wiersma” werd verandert in “W. Nieuwenhuis”. ( opoe) Tietje Wiersma- schakel overleed in 1939 op 68 jarige leeftijd. Dochter Marie Nieuwenhuis-Wiersma overleed in 1948 plotseling aan difterie, ze was maar 1 dag ziek. Willem hertrouwde niet maar zette de zaak voort samen met zoon Pieter Hielke en dochter Jacoba. Theunis heeft van 1954 -1967 in de zaak gewerkt. Nadat Theunis in 1963 getrouwd is met Alie Jeulink, zijn hij en zijn vrouw bij Willem ingetrokken. Tot 1974 werd de zaak door Willem en schoondochter Alie voortgezet met hoofdzakelijk levensmiddelen. Theunis werkte inmiddels elders maar droeg in de weekenden zijn steentje bij.Willem overleed in 1980 plotseling aan een Hartaanval. Bron: Alie Nieuwenhuis

 

Foto: Alie Nieuwenhuis. 

 

Terug Verder