Oproepjes en zoekplaatjes

U bevindt zich hier:  >>> Oproepjes en zoekplaatjes 

Zoekplaatjes
Heeft u een opmerking of oplossing voor één van onderstaande vragen of zoekplaatjes?
mailto: info@apeldoorn-orden.nl of bel 06 40979429.

 

Zoekplaatje 41

Waarschijnlijk Germanenlaan/Orderparkweg. Wie kan meer over deze foto vertellen?

 

Zoekplaatje 40

Foto: Wim van Mourik. Is dit een elftal van de Apeldoornse Boy's? Welk jaar en wie staan er op?

 

Zoekplaatje 39

Foto: Wim van Mourik. Is dit een elftal van Victoria Boy's? Welk jaar en wie staan er op?

 

Zoekplaatje 38

 

Op de foto's onder en boven een elftal van Orion in ongeveer 1942, een voorloper van de Victoria Boy's.
Nummer 7 is Jan Melenhorst , wie zijn z'n teamgenoten?

 

 

Zoekplaatje 37

 

Zoekplaatje 36

Foto: Peter Evers. 1948 Toneelvereniging het Vrolijke stel. Wie kan er meer vertellen over deze vereniging of herkent hier mensen van?

 

Zoekplaatje 35

Gijsbertus (Bertus) van de Pol woonde aan de Veldekster 19 in Ugchelen en is in Ugchelen ook eigenaar geweest van een wasserij met waarschijnlijk de naam"de Heldere Stroom" of iets met "Zon".
De familie is op zoek naar meer informatie en men wil vooral graag weten waar men de dochter van Gijsbertus kan vinden. In de gegevens komt ook het nr.PB A42/31964 voor waarvan men de betekenis niet weet.
Heeft u indformatie dan kunt u dit via het gastenboek of de info@mail laten weten. Bellen kan ook: 06 40979429.


 

Zoekplaatje 34

Gebroeders Gijsbertus en Ceel van de Pol.

Een nieuwe foto van "wasserij het Loo" aan de Hertenlaan van Ceel van de Pol. Informatie over deze wasserij is van harte welkom.
Heeft u indformatie dan kunt u dit via het gastenboek of de info@mail laten weten. Bellen kan ook: 06 40979429.

 

Wasserij het Loo

 

Zoekplaatje 33

 

Beide foto's zijn zeer waarschijnlijk gemaakt aan de Waterloseweg tegenover de Driehuizerweg. Mijn vaderJaap Kozijn, van beroep rotan-meubelmaker, heeft daar kort een eigen bedrijfje gehad dat de "Ordermolen" heette. De andere personen op de foto zullen waarschijnlijk ook iets te maken hebben met dat bedrijfje. Wie herkent ze?

Janny van Zeist

 

Zoekplaatje 32

Foto : Roelie Jansen-Witteveen. Brinklaan 42 manifacturenwinkel H. ter Hoeve. Deze afbeelding staat ook op de ansichtkaart van de Waterloseweg bij zoekplaatje 26. Een verklaring kan zijn dat dit pand op het stuk Brinklaan stond dat nu waterloseweg heet. Wie kan hier helderheid over geven?

 

Zoekplaatje 31

 

Deze Hoeve Hoogenhof of Hogenhof is naar men zegt gesloopt voor de bouw van de Willem III Kazerne. Dat de Hoeve er lang heeft gestaan getuigd de onderstaande akte uit 1759.

Transportacte van:
den Pas of Hogenhof, Buurschap Orden, Carspel Apeldoorn (a) een Erf en goedt, zijnde een Zaalwehr en Herengoedt, bestaande in een huijs, hof en 8 molder saaijlandt en Ordermarck [Apeldoorn] (b) een vol vierel markegrond.

W
ie kent dit verhaal of weet iets over deze hoeve te vertellen?

 

zoekplaatje 30 Opgelost

 

ZP 30

Op bovenstaande foto staan de vader en moeder van Aartje Veeneman, Jaap en Nies Kozijn. Het bijschrift is " voor het groene kruis gebouwtje aan de Waterloseweg". We weten dat mevrouw Ploeg een dependance van het groene kruis in het gebouw van Brink en Orden had. Maar dat is niet het pand op de foto. Van een groene kruis locatie op de waterloseweg is niets te vinden in de Erica's (adresboeken) van 1953. Wie weet het antwoord....info@apeldoorn-orden.nl

Opgelost!
Mevrouw C.J. Everts Rutgers Kwam met de oplossing: Mijn oma mevr Ploeg woonde op Waterloseweg 186, volgens mij is dit haar huis zij had nl een depot van het groene kruis.
Dat was dus niet in het gebouw van B&O waar overigens mijn oom Bram Ploeg woonde.

 

Zoekplaatje 29

Wie weet raad: op deze vergroting zie je links de WIII Kazerne in aanbouw en onder rechts de aansluiting Veenweg op de Waterloseweg, nu Pieter de Hooglaan op de Ordermolenweg. Volgens mij staat bij nr 1 de boerderij van de fam van Buren . Onder de 8 zie je Helderoord met ernaast de Ordermolen. Wie kan er meer vertellen over de woningen die onder de andere nummers staan?

 

Zoekplaatje 28

Zanderijweg 18 Gezocht : foto's van dit pand uit de tijd dat de fam Richter er hun zaak in had. Foto's van de tijd er voor ( kapper Dekker) zijn uiteraard ook welkom.

 

Zoekplaatje 27

Ansichtkaart. Wie weet wat er op de eerste 3 afbeeldingen staat. Het plaatje midden boven lijkt op het pand van H ter Hoeven aan de Brinklaan maar is niet zeker. Het rechter plaatje is Instituut Clarenbeek waar later de Sparta fabriek heeft gestaan.

 

Zoekplaatje 26

foto: Chris vd Ark. In het middden Cafe Spitsbergen van Gerrit Bronkhorst, later cafe loois ( schoonzoon). We zijn erg benieuwd naar de woningen links op de foto. Wie weet hier meer over te vertellen. Stonden ze aan de Waterloseweg , Germanenlaan of Leemweg en wie hebben er gewoond? informatie graag naar info@apeldoorn-orden.nl.

 

zoekplaatje 25

Ritbroekdwarsstraat
In het huis aan de Ritbroekdwarsstraat 42 is volgens zeggen in de oorlog een bom gevallen. Daar moeten nog foto's en of documentatie van zijn. Weet iemand daar mogelijk nog wat meer van? Op het Tima terrein is de bezetter tijdens de oorlog ook aktief geweest. Wie weet daar meer over te vertellen? wij horen het graag www.apeldoorn-orden.nl of 064097929

 

zoekplaatje 24

Gezocht namen, adressen van oud winkeliers uit orden.

 

zoekplaatje 23

Carnaval bij Brink en Orden in de feestzaal van Bram Ploeg.
herkent u zichzelf of iemand anders , we horen het graag http://info@apeldoorn-orden.nl


 

Foto: Aartje Veeneman. 

 

zoekplaatje 22

Wie heeft informatie of foto's van de Fa. van Asselt. http://info@apeldoorn-orden.nl


 

van Asselt

Foto: www.verenigingoudapeldoorn.nl 

 

zoekplaatje 21

Ongeveer 50 jaar geleden was ik lid van de jongensclub in de kerk aan de Laan van Orden. Er is toen een film gemaakt over een treinroof. Het zou fantastisch zijn als iemand iets weet over die film.
Wie zou mij kunnen helpen?
Bij voorbaat dank!

Cees de Graaf


 

zoekplaatje 20

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit Waterlooscheweg 204 in 1921. De familie van der Velden heeft er gewoond van 27 mei 1921 tot hun vertrek terug naar Rotterdam in februari 1922. Herkent u dit pand, laat het ons even weten in het Gastenboek of via info@apeldoorn-orden.nl

 

Waterloseweg 204

Foto: Bert van der Velden. 

 

zoekplaatje 19

 

Op de erker van de rechter woning, nr 14 heeft een naam gestaan. Het lijkt op Berk o.i.d. maar is niet goed te zien. wie weet de oplossing?


 

zoekplaatje 17

Martijn Rikkinga wil graag weten tergelegenheid waarvan deze penning is uitgegeven
Opschrift: N.L.W R et.V 1931-'32. http://info@apeldoorn-orden.nl

 

Zoekplaatje


 

Ruysdeallaan; zoekplaatje 15

Foto J.W. Bergman, Archief www.verenigingoud apeldoorn. Beste, Ik ben al een aantal malen door de Ruysdaallaan gefietst en elke keer viel de bult in die straat me weer op. Hij is ca 4 meter hoger dan de ernaast gelegen Orderbeek. Zou het kunnen zijn dat die plek een oude vestigingsplaats in Orden was? Vroeger in de vroege middeleeuwen moet Orden nogal drassig en een veengebied zijn geweest dus dan was zo'n droge plek wel goed om op te wonen. Heeft iemand hier een idee over? Met vriendelijke groet, Henk Weltje

 

Germanenlaan; zoekplaatje 14

Foto:Willie Postma Schulenklopper. In deze omgeving heeft de poetskatoen fabriek waar Willie Postma Schulenklopper naar zoekt waarschijnlijk gestaan.Dat was zeer waarschijnlijk Fapona , menig oud Ordernaar herinnert zich nog de zinkputten op de voorgrond waar het waswater moest bezinken.Op de achtergrond het vooetbal veld van Roburen en recht naast het huis nog het torentje van de Victorkerk aan de Jachtlaan. Willie Postma Schuilenklopper: Myn Opa werkte begin (1920) of wat daarvoor by een fabriekje in Orden. Het was aan de Orderparkweg gelegen tussen de Jachtlaan en Waterlooseweg. Als we er langs kwamen zei myn moeder af en toe. Daar werkte Opa eerder en ze vertelde dan dat het een poetskatoen fabriek was. Maar verder weet ik er niets van. Weet iemand meer van deze fabriek dan zou ik dat graag te weten komen o.a. een foto. Al vast myn dank en hopelyk hoor ik daar iets over welk ik dan by myn familie foto album doe. Groeten van Willie Postma Schulenklopper. De woning werd bewoond door de fam.Dijkgraaf.

 

orion, ratti ; zoekplaatje 10

Foto: Charles Schoenmaker Oproep: Vanaf 1 juni 1945 zijn de katholieke voetbalclubs Orion en Ratti samen verder gegaan als Victoria Boys. Voor het onderzoek naar de historie van de Victoria Boys door Henk van de Waardt zijn we op zoek naar mensen die hier meer over weten. Hiervoor heeft Henk al mooi materiaal binnengekregen. Wie heeft er nog mooie verhalen en/of foto's vooral van de beginperiode. Wie kan er meer vertellen over Ratti en Orion waar de Victoria boys uit ontstaan zijn? Waar speelden zij en wie waren zij?

 

Oranje Nassau school; zoekplaatje 8

Foto: Cor Broekhuis. 2e klas 1947. 1e rij v.l.n.r. : Henk v Luttikhuisen, Jan Hulsebosch, ?? , Jan de Geit, Kos grin, Dicky Holtman, marius Zwam, Jan v.d Berg , Cor Broekhuis. 2e rij v.l.n.r. : Janny lammers, ??, Nanda Best, Anneke Draisma, Gerda Buitenhuis, Heily v.d. Esschert, André Hoogeboom, Tjitske de Jong, Joke v.d. Weele. Dikky v.d. Berg. Staande v.l.n.r. : ??, Wim Dal, Conny Gerrits, ??, Willie de Boer, Ina Halmink. Zittend in de vensterbanken: v.l.n.r. : Harry Steenhuis, Gerrit Leuverman, ??, Geertje de Boer, Leny van Ittersum, ??, ??.

 

Foto: Cor Broekhuis. 1947. 2e klas van de Oranje Nassauschool met als middelpunt Juffrouw Nikkel

 

LAK ; zoekplaatje 7

Padvinderij / scouting groep Luitenant van Kinsber gen LAK. Wie weet er meer te vertellen over deze groep.

 

Vivo Hobbemalaan; zoekplaatje 5

Vraag van Hannes van Veluwen: wie heeft er foto's of kent nog de Vivo die hier heeft gezeten? Ik ken de Vivo nog goed, ik ben in 1964 geboren, destijds woonachting aan de Laan van Orden 97 tegenover de inmiddels gesloopte Opstandingskerk. Ik heb er gewoond tot 1985. Ik weet nog de naam van mijnheer Vos, een hele aardige man, destijds al aardig op leeftijd, werkte toen op de groenteafdeling. Volgens de kamer van koophandel heeft de Vivo er van 1969 tot en met 1978 onder de naam Vivo gezeten. Volgens mij heette de bedrijfsleider, eigenaar van toen de heer Kasius. Ik kwam zelf in 1984 uit militaire dienst en heb in de winkel anderhalf jaar als groetenboer gewerkt bij de heer Booiman. De winkel heette toen Booiman Voordeelmarkt. Ik heb helaas geen foto’s van die tijd. Met vriendelijke groet, Ben Kamphuis

 

Garage Donatz; opgelost ; zoekplaatje 3

Wie heeft er een foto, kent familie of kennissen of weet verhalen over Garage Donatz.
Deze garage stond hoek Jachtlaan/ Waterloseweg en is gebouwd naar ontwerp van architect E. Vermeer.
mailto:info@apeldoorn-orden.nl

6-11-2014
Wij woonden naast garage Donatz op de Waterloseweg, (wat later de Zanderijweg en nog later de Betsy Westendorpstraat ging heten).
Aan de Waterloseweg stond ook nog een stuk garage dat bij Donatz hoorde. Daar achter was een groot veld, wat we ook heel toepasselijk het Veld noemden met een grote bult (zand), Daar was ook de manege van meneer Esmeijer, die zelf aan de Jachtlaan woonde. Zijn zoon (Hans Esmeijer) is nog een tijdje waarnemend burgemeester van Apeldoorn geweest. Er waren 3 zonen bij Donatz: Willie, Hennie en Ronnie. Ik kan me alleen een mevrouw Donatz herinneren.

met vriendelijke groet,
Joke Rense-Voortman